Företagsfilosofi

Uppdrag

Genom ledande medicinsk innovation strävar vi efter en bättre hälsa och en bättre framtid för människor världen över.

Vision 2025

Vi är med våra patienter oavsett var i världen de befinner sig. Vi får förtroende, från kunder och samhälle, genom Takeda-ism. Flexibilitet och innovation är avgörande och hjälper oss att bygga en kraftfull pipeline och leverera tillväxt, år efter år. 


Värden

corporete_philosophy_block_002

Strategisk färdplan

Vår strategi för att nå vår vision sammanfattas av olika steg:

Vi kommer att fokusera på värderingar, människor, forskning och utveckling, samt affärsresultat, eftersom detta leder oss mot Vision 2025. Vi utvärderar detta kontinuerligt så att vi fortsätter på rätt spår.

Värderingar

Takeda-ism (integritet, rättvishet, ärlighet, uthållighet) och de fyra prioriteringarna (patient, tillit, rykte, affärsverksamhet) är djupt rotade i vårt sätt att arbeta och säkerställer kvalitet och att vi gör det rätta i alla lägen. 

Takeda är en patient- och kundcentrerad organisation, där våra lokala organisationer ser till att möta kundernas behov på bästa möjliga sätt. Våra anställda ska erbjudas möjligheter att växa och utvecklas i en mångfacetterad och levande organisation. Takedas chefer och ledare tänker strategiskt, och hittar innovativa sätt att tillmötesgå patienter på, samt skapar tillit gentemot samhälle, förstärker vårt goda rykte och får verksamheten att växa. De skapar en inspirerande miljö som gör det möjligt för människor att samarbeta och får organisationen att röra sig framåt. De fokuserar på våra fokusområden, levererar resultat och ökar organisationens kapacitet - hos oss nu, och i framtiden. 

Forskning och utveckling

Takeda har ett unikt sätt att leverera innovationer med forskning och utveckling som ligger i framkant. Vetenskap blir till livsförändrande mediciner som i allra högsta grad påverkar patienten. Våra forskningsinsatser fokuseras på terapiområden inom onkologi,
gastroenterologi och det centrala nervsystemet (CNS). Här vill vi ligga i framkant för nya innovationer.

Vi har även spännande vaccinkandidater i sent stadium för denguevirus och norovirus , samt tidiga forskningsprogram för specialistformer av kardiovaskulära sjukdomar. Vi genomför forskning både internt och externt med ambitionen att vara en av industrins bästa partners.

Företags-
prestation

Takeda behåller försäljningstillväxt genom sin portfölj inom gastroenterologi och onkologi globalt, samt våra företag inom tillväxtmarknaderna (Emerging Markets). Vi har också ekonomisk kompetens att leverera vinstgivande tillväxt samtidigt som vi siktar på att tillhandahålla största möjliga tillgång till våra läkemedel. 


Relaterat innehåll