Forskning och utveckling

company_information_block_001

Vi strävar efter att fortsätta tänka, handla och interagera med vår omvärld på ett för oss unikt sätt där vi fortsätter att satsa på den bästa vetenskapen och på terapier som levererar högsta värde för våra patienter. 

Vår strategi för forskning och utveckling

2.1-research-and-development_block_002

Vi har valt att fokusera på terapiområden där vi vill ligga i framkant för innovation och där behovet av nya innovationer är mycket stort: inom onkologi, gastroenterologi och centrala nervsystemet (CNS). Här finns stora patientbehov, och det är områden där vi har en djup expertis och har stora framgångar inom. Här vill vi upptäcka nya, innovativa läkemedel. Vi kommer också att fortsätta bygga vidare på våra globala hälsovaccinprogram och fortsätta optimera vår pipeline för att kunna erbjuda bästa möjliga behandlingar även i framtiden. 

our_pipeline_block_004

Vi specialiserar oss inom terapeutiska nyckelområden där det finns stora möjligheter; behandlingar som grundas på molekyl- och cellbaserade behandlingar, genomics och datavetenskap, samt translationell medicinsk forskning. Vi driver idag flera partnerskap där våra forskare samarbetar med externa innovatörer. Genom engagemang och interaktion med partners och genom att följa trender i och utanför vår bransch, kan vi med flexibilitet och gott ledarskap skapa en modern företagskultur i samklang med vår samtid.  

Uppmuntra innovation

Innovators in Science Award

Utmärkelsen Innovators in Science Award, som med stolthet sponsras av Takeda och administreras av New York Academy of Sciences, etablerades i november 2016 och uppmärksammar vetenskapliga bidrag av ”forskare tidigt i karriären” och ”enastående seniora forskare” inom terapeutiska områden så som neurologisk forskning, gastroenterologi, regenerativ medicin och onkologi, för att stödja deras engagemang inom innovativ forskning.

Två priser på vardera 200 000 amerikanska dollar delas ut varje år, inom ett specifikt terapiområde. Ett av prisen går till en forskare tidigt i karriären och det andra till en väletablerad senior forskare någonstans i världen som utmärkt sig för kreativt tänkande och den påverkan deras forskning haft.

Läs mer på www.takedainnovators.com