Vår verksamhet

Vi bygger målmedvetet upp en globalt hållbar organisation där vi som ett av världens stora ledande läkemedels- och utvecklingsbolag fortsätter att vara innovativa och flexibla för att på bästa sätt möta patienternas och läkarnas behov världen över. 

Forskning och utveckling

Vi strävar efter att fortsätta tänka, handla och interagera med vår omvärld på ett för oss unikt sätt där vi fortsätter att satsa på den bästa vetenskapen och på terapier som levererar högsta värde för våra patienter. 

Läs mer

Våra läkemedel

Våra produkter täcker flera terapiområden. I Sverige är vi framförallt verksamma inom gastroenterologi och onkologi.

Läs mer